AIMS-deelnemers

Moeders en baby's van nu helpen moeders en baby's van later.

AIMS-deelnemers

Als u de korte online vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt u direct bericht van ons met vervolgstappen. U krijgt dan de informatiebrochure en toestemmingsformulieren thuisgestuurd. Bent u de toestemmingsformulieren kwijt? Dan kunt u deze opvragen.

Toestemming voor de baby kan pas gegeven worden na de geboorte. Wij sturen u hiervoor een toestemmingsformulier na de geboorte van uw kind. Bent u dit kwijt? Dan kunt het het toestemmingsformulier hieronder nogmaals downloaden en naar ons opsturen:

GGD Amsterdam
Afdeling EGZ
T.a.v. Karin Jansen
Antwoordnummer 10681
1000 RA Amsterdam

Toestemmingsformulier voor de moeder

Toestemmingsformulier voor de partner

Toestemmingsformulier voor het broertje of zusje

Toestemmingsformulier voor het kind

Deelname aan het Sarphati Cohort regelen

Het AIMS onderzoek is onderdeel van het Sarphati Cohort. Als u mee wilt doen aan AIMS is het belangrijk dat u ook meedoet aan het Sarphati Cohort. Het Sarphati Cohort is een apart GGD Amsterdam onderzoek. Voor dit onderzoek vragen wij uw toestemming om bepaalde informatie die tijdens uw reguliere consulten bij het Ouder- en Kindteam verzameld wordt, anoniem te gebruiken voor onderzoek. Het gaat om gegevens zoals groei (lengte en gewicht), voeding, slapen en beweging. Om de ontwikkeling van het microbioom goed te kunnen blijven volgen, is het waardevol om de gegevens van het Sarphati Cohort van uw kind ook te gebruiken in het AIMS onderzoek. U kunt toestemming geven voor deelname van uw kind aan het Sarphati Cohort zodra uw kind is geboren via de Sarphati App of via de website van het Sarphati Cohort.