Over AIMS

Meer zicht op de onzichtbare wereld in en op je lijf. Ontdek het met AIMS.

Over AIMS

De Amsterdam Infant Microbiome Study (AIMS) is een onderzoek naar hoe micro-organismen zoals bacteriën en virussen van invloed zijn op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Dit kunnen wij onderzoeken door de ontwikkeling van de darmflora te volgen vanaf het prilste begin. Naarmate een kind groeit en zich ontwikkelt, verandert de samenstelling van het microbioom. Wij, onderzoekers van de GGD Amsterdam, willen onderzoeken hoe het microbioom zich ontwikkelt in en op het lichaam van baby tot peuter. Daarbij willen wij onderzoeken wat de relatie is tussen de ontwikkeling van micro-organismen en het ontstaan van welvaartsziekten zoals diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten en mondgezondheidsproblemen.

Dit onderzoek levert waardevolle en vernieuwende kennis op die kan bijdragen aan nog betere adviezen om de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties kinderen in Amsterdam en ver daarbuiten verder te verbeteren. Doet u ook mee?

Wat betekent deelname aan AIMS?

Deelnemers aan AIMS verzamelen zelf thuis kleine hoeveelheden lichaamsmateriaal. Denk hierbij aan kleine hoeveelheden tandplak, tongslijm en ontlasting. Het onderzoeksteam van de GGD Amsterdam haalt deze monsters thuis op. In het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam wordt het lichaamsmateriaal vervolgens bewaard om op een later moment geanalyseerd te worden.

Naast het verzamelen van het lichaamsmateriaal vragen wij deelnemers ook een aantal keer om een vragenlijst digitaal in te vullen. Per vragenlijst duurt dit maximaal 10 minuten, maar meestal veel korter. De vragenlijst gaat over o.a. voeding, gezondheidsklachten en antibiotica- en probioticagebruik.

Dit onderzoek zal bruikbare informatie opleveren voor huidige en toekomstige generaties kinderen in Amsterdam en ver daarbuiten. Met uw hulp kunnen wij meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van het microbioom en hoe de ontwikkeling van mogelijke welvaartsziekten zoals diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten en mondgezondheidsproblemen hiermee samenhangt.

Wilt u weten wat het onderzoek inhoudt voor de verschillende gezinsleden? Klik dan hieronder op de juiste knop.

Het microbioom is vaak in het nieuws

Wie voert AIMS uit?

Het AIMS onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam voert dit onderzoek uit onder de vlag van Sarphati Amsterdam. Sarphati Amsterdam is een onderzoeksinstituut waarbij de GGD Amsterdam samenwerkt met de Amsterdamse ziekenhuizen en universiteiten aan preventie van welvaartsziekten. Samen willen wij onderzoeken hoe zoveel mogelijk kinderen gezond kunnen opgroeien en hoe bepaalde gezondheidsproblemen voorkomen kunnen worden.