Voor onderzoekers - AIMS

Overslaan en naar inhoud gaan

Onderzoek

AIMS is een geboorte-cohortonderzoek, waarin wij bestuderen hoe het microbioom zich ontwikkelt in de eerste drie levensjaren van Amsterdamse kinderen.
Doel van AIMS: kennis en inzicht vergaren op het gebied van de ontwikkeling van het microbioom bij jonge kinderen. Dit onderzoek schept de voorwaarden om verbanden tussen microbioom en de groei en ontwikkeling van kinderen te bestuderen. Daarbij kijken we vooral naar groeicurves en mondgezondheid.

AIMS omvat de volgende onderzoeksthema’s:

  1. Hoe verloopt het ontstaan van het microbioom in de eerste levensfase?
  2. Wat is de impact van het microbioom in de vroege jeugd op groeicurves?
  3. Wat is de impact van het microbioom in de vroege jeugd op de mondgezondheid?
  4. Wat is de rol van voeding en andere leefstijl- en omgevingsfactoren op de ontwikkeling van het microbioom?

AIMS en het Sarphati Cohort

AIMS is onderdeel van het Sarphati Cohort, een Amsterdams gezondheidsonderzoek voor 0 tot 18 jarigen. Na geboorte van hun kind ontvangen Amsterdamse ouders een brief van GGD Amsterdam.  Deze brief informeert de ouders over het Sarphati Cohort en geeft aan hoe zij hieraan kunnen deelnemen.

Interessante data
Kern van het Sarphati Cohort: tijdens bezoeken aan het Ouder- en Kindteam (of consultatiebureau) noteren jeugdartsen/ verpleegkundigen gegevens over de groei en ontwikkeling van kinderen. Na toestemming, ‘informed consent’ via de Sarphati App, is het mogelijk om deze gegevens anoniem voor voor onderzoek te gebruiken. De gegevens worden verrijkt met samples lichaamsmateriaal (zoals ontlasting of speeksel), die AIMS deelnemers verzamelen. Dit levert vanzelfsprekend een interessante dataset voor longitudinale en kortlopende onderzoeken op.

Huidige samenwerkingen
GGD Amsterdam voert het AIMS onderzoek uit onder leiding van Sarphati Amsterdam. Sarphati Amsterdam is een samenwerking tussen GGD Amsterdam met Amsterdamse ziekenhuizen en kennisinstellingen. Ons doel: onderzoek om bij te dragen aan inzichten en praktische handvatten voor een gezonde toekomst voor alle Amsterdamse kinderen. Binnen het AIMS onderzoek is er een samenwerking tussen GGD Amsterdam en ACTA, waarbij mondonderzoek centraal staat.

Ben je onderzoeker en wil je ook gebruikmaken van een uniek data infrastructuur en onze datasets? Dan biedt AIMS je veel mogelijkheden. 

Kijk voor meer informatie op Sarphati Amsterdam of stuur ons een e-mail:  info@sarphati.amsterdam

Bestaande samenwerkingen:

MetaHealth

Wat is het verband tussen leefstijl, omgeving en micro-organismen tijdens de eerste duizend dagen en de ontwikkeling van overgewicht en tandbederf?

Met MetaHealth willen we antwoord krijgen op deze vraag en leren we hoe de zorg beter kan aansluiten bij de behoefte en de complexe dagelijkse realiteit van kinderen en gezinnen. Hierin is aandacht voor kinderen die opgroeien in kwetsbare omstandigheden.

Doelgerichte aanpak

De kennis die opgedaan wordt met MetaHealth wordt gebruikt om een doelgerichte aanpak te ontwikkelen om overgewicht en tandbederf te voorkomen, zodat alle kinderen in Amsterdam de kans krijgen om gezond op te groeien. Als deelnemer van AIMS lever je hier een belangrijke bijdrage aan.

Metahealth